|       |       |       |       |       |   
AKO PODNIKAŤ
Stať sa podnikateľom
Podnikateľom sa môže stať každý občan ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
- vek minimálne 18 rokov
- spôsobilosť na právne úkony
- bezúhonnosť
- odborná spôsobilosť (platí len pre vybrané živnosti)
Právne formy podnikov
Podnikanie je možné vykonávať na základe nasledujúcich právnych foriem podnikateľských subjektov:
- Živnosť
- Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)
- Akciová spoločnosť (a.s.)
- Verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.)
- Komanditná spoločnosť (k.s.)
- Družstvo
Základné povinosti podnikov
Medzi základné povinnosti podnikateľských subjektov patria:
- Podávanie daňového priznania
- Platba daní a príslušných odvodov
TOPlist